Tafels oefenen

Een belangrijk onderdeel van het rekenen in groep 4 is het oefenen van de tafels. Het onder de knie hebben van de tafels is absoluut noodzakelijk om de verdere schoolcarrière goed door te kunnen komen. Het is natuurlijk algemeen bekend dat het oefenen van de tafels uit niets anders bestaat dan het ‘stampwerk’, echter zijn er wel enkele handige tips die ervoor kunnen zorgen dat uw kind de tafels binnen de kortste keren al onder de knie hebben.

Om uzelf te kunnen verplaatsen in een leerling die in groep 4 voor het eerste te maken krijgt met het leren van de verschillende tafels, kunt u eens 100 sommen opzoeken waarvan u de betekenis totaal niet weet en deze proberen te onthouden, zoals u wellicht al zult merken is dit een onmogelijke opdracht. Het is daarom belangrijk om de leerlingen eerst in te laten zien wat tafels eigenlijk zijn en wat vermenigvuldigen eigenlijk is. Het is dus belangrijk om eerst de theorie van het vermenigvuldigen te behandelen, alvorens kinderen de tafels daadwerkelijk kunnen gaan leren met het nodige ‘stampwerk’.

Tafels oefenen hulpmiddelen

Het uitleggen van het vermenigvuldigen gebeurd aan de hand van leerzame spelletjes, een kind ziet bijvoorbeeld 5 groepjes van 4 blokjes en het is dan de taak om hierbij een som te bedenken. De meeste kinderen zullen direct bedenken dat de bijbehorende som 4+4+4+4+4 = 20 is, echter leert de leerkracht dan dat dit ook op een veel makkelijkere en kortere manier kan, namelijk door het te noteren als ‘5 x 4 = 20’. Als de leerlingen het principe van het vermenigvuldigen door hebben, is het voor de leerlingen tijd om zelf sommen te maken bij verschillende opdrachten. Het is natuurlijk erg belangrijk dat de opdrachten echt bij het niveau van kinderen uit groep 4 passen, het laten maken van te moeilijke opdrachten kan er juist voor zorgen dat een leerling die het eerder helemaal begreep, daarna er niets meer van weet. Het is de bedoeling om uiteindelijk steeds een stapje hoger te gaan, de vermenigvuldigsommen worden dus steeds complexer. Later in groep 4 en in het begin van groep 5 leren de leerlingen ook om vermenigvuldigen te combineren met bijvoorbeeld optrekken en aftrekken, bijvoorbeeld sommen als ‘5 x 8 – 5’, hierbij is de regel ’Meneer van Dalen wacht op antwoord’ van toepassing waardoor de uitkomst hiervan 35 is (vermenigvuldigen gaat voor aftrekken).

Nadat het vermenigvuldigen duidelijk is, zal er worden uitgelegd dat het leren van de tafels ervoor kan zorgen dat het oplossen van simpele rekensommetjes nog een stuk sneller gaat. In groep 4 leren de leerlingen om de tafels tot 5 te leren, natuurlijk kunt u ervoor kiezen om samen met uw kind meer tafels te leren buiten schooltijd om alvast voorbereidend te werk te gaan voor het aankomende schooljaar. Leerjaar 4 van de basisschool is dus een jaar waarin veel nieuwe manieren van rekenen aan bod komen, worden uitgelegd en moeten worden geoefend. Groep 4 is daarom ook een jaar waarbij het belangrijk is dat uw kind niet achteropraakt, probeer uw kind dus waar nodig te helpen en blijf het kind stimuleren om op regelmatige basis ook buiten schooltijd te oefenen met het leren van de tafels!