Rekenen groep 6

Net zoals bij groep 3, 4 en 5 is ook het zesde leerjaar van de basisschool weer een stukje moeilijker voor uw kind, zoals bij elk schooljaar komen er weer een aantal nieuwe onderdelen bij en bekende onderdelen worden nog dieper behandeld. Op het moment dat uw kind klas 6 heeft bereikt, dan heeft deze een groot deel van de onderdelen van het rekenen wel onder de knie.

Vanaf groep 6 is het vooral het uitwerken van bestaande onderdelen in combinatie met enkele nieuwe onderdelen van het rekenen, verder bestaat het natuurlijk ook uit het nodige herhaalwerk van de stof uit de klassen 3, 4 en 5. Groep 6 van de basisschool behoort tot de bovenbouw, de bovenbouw bestaat namelijk uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

Rekenen in groep zes

U zult er vrij weinig van merken dat uw kind in de bovenbouw van de basisschool zit, wat betreft het lesgeven veranderd er vrij weinig. In groep 6 krijgt uw kind wat meer vrijheid, de leerlingen mogen dan namelijk delen van de schooltijd naar eigen invulling indelen (met natuurlijk alleen de keuze uit leerzame vakken), verder komt ook zowel het zelfstandig als het samenwerken in deze klas aan bod. Niet alleen moeten leerlingen bij het rekenen in groep 6 zelfstandig sommen maken, ook worden leerlingen in groepsverband gezet om ingewikkeldere sommen te maken.

De onderdelen die aan bod komen bij het rekenen in groep 6 van de basisschool zijn de volgende: getallen, erbijsommen, erafsommen, cijferen, delen, vermenigvuldigen, breuken, maten, procenten, klokkijken, geldzaken, grafieken, kommagetallen en een combinatie van deze verschillende onderdelen in ingewikkeldere sommen. In groep 6 leert uw kind voor de eerste keer om grafieken en kleine tabellen af te lezen, dit is erg belangrijk voor het voortgezet onderwijs. Vragen als ‘Welke cijferreeks past bij de grafiek?’ en het verschil tussen bepaalde waarden in een tablet bepalen behoren tot de vraagstukken voor leerlingen in groep 6. Natuurlijk is het net als bij andere jaren uitermate belangrijk om niet erop te blijven, de ouders spelen net als in andere jaren weer een grote rol bij het stimuleren van de kinderen. Ook belangrijke onderdelen als ‘geldzaken’ komen in dit schooljaar uitgebreid aan bod bij het rekenen, de kinderen krijgen te maken met de waarde van geld, de manieren om geld te verdienen en het berekenen van zaken als bijvoorbeeld het zakgeld. De vragen in een rekenleerboek in groep 6 bestaan voornamelijk uit het maken van sommen, complete berekeningen of het geven van een lange uitleg in woorden komt dus nog niet aan bod.

Oefenen met grafieken

In groep 6 krijgen de leerlingen van de basisschool voor de eerste keer te maken met het maken en aflezen van grafieken en tabellen. Het maken en aflezen van een grafiek of tabel is heel wat anders dan het maken van simpele erbijsommen en erafsommen, daarom gaat er ook vaak heel van theorie aan vooraf om het aflezen van een grafiek onder de knie te krijgen.

De ervaring leert dat het erg goed is om in groep 6 al de basis te leggen voor het maken en aflezen van grafieken en tabellen, op het voortgezet onderwijs en een eventuele vervolgopleiding komt het maken van grafieken en tabellen namelijk op zeer regelmatige basis voor. Daarnaast is het later in groep 6 de bedoeling om verbanden te ontdekken tussen de verschillende waardes in een grafiek of tabel en een logische volgorde tussen deze waardes bedenken.

Zo moet een leerling in groep 6 bijvoorbeeld een bestaande tabel verder uit kunnen breiden en deze in een grafiek kunnen tekenen. In het begin van groep 6 zullen leerlingen alleen conclusies hoeven trekken uit de tabellen en grafieken en deze nog niet te maken, later in het jaar moeten leerlingen aan de hand van een tablet een grafiek maken en aan de hand van een grafiek een tabel maken. Aan het eind van het jaar moet de leerling in staat zijn om zowel een tabel als een grafiek zelf te maken, aan de hand van een vraagstuk. In groep 6 van de basisschool zullen leerlingen alleen nog maar te maken krijgen met het maken van lijngrafieken, de overige grafieken komen in dit schooljaar dus nog niet aan bod.

Meten in groep 6

Ook het meten behoort tot een van de belangrijkere onderdelen van het rekenen in groep 6, er komen namelijk heel wat nieuwe dingen bij. Zo moeten leerlingen in groep 6 uiteindelijk in staat zijn om de omstrek te bepalen aan de hand van een vraagstuk of afbeelding, daarnaast moet ook de oppervlakte van grond kunnen worden bepaald aan de hand van een vraagstuk of afbeelding.

Daarnaast moet de leerling ook kunnen motiveren (aan de hand van een berekening) hoe deze aan het antwoord is gekomen. Verder moet de leerling gebruik maken van termijn als ‘cm2’ bij het geven van een antwoord en lengtes om kunnen rekenen (bijvoorbeeld van meters naar centimeters en van kilometers naar meters of centimeters). Verder leren de leerlingen in groep 6 ook om de temperatuur af te lezen en eventueel om te rekenen naar een andere waarde.

Het onderdeel ‘meten’ is voor de meeste leerlingen uit groep 6 redelijk lastig, het is daarom belangrijk om voldoende met u kind te oefenen op dit onderdeel, het is namelijk wel een belangrijk onderdeel bij het maken van de citotoets. Op het internet zijn veel verschillende opgaven te vinden die u gratis mag gebruiken voor het oefenen met ‘meten’ met uw kind, natuurlijk kunt u ook extra leermateriaal aan de leerkracht van uw kind vragen, u weet op die manier zeker dat de extra leerstof aansluit op de huidige methode van uw kind.