Rekenen groep 5

Natuurlijk is het rekenen in groep 5 weer een heel stuk moeilijker dan het rekenen in groep 4, de bedoeling is natuurlijk om de leerlingen van de basisschool geleidelijk klaar te stomen voor het maken van de citotoets in groep 8 en het dient ook als voorbereidend werk voor het voortgezet onderwijs, daar ligt het tempo namelijk nog een heel stuk hoger dan op de basisschool.

Groep 5 bestaat voornamelijk uit het herhalen van de verschillende onderdelen van het rekenen die in groep 4 aan bod zijn gekomen, daarnaast gaan de basisscholen in groep 5 nog een stuk dieper in op de verschillende onderdelen, niet alleen leren de leerlingen verschillende nieuwe methodes om bepaalde dingen te berekenen, ook de sommen die gemaakt moeten worden zijn een stuk complexer en vereisen meer kennis en inzicht.

Rekenen in groep vijf

De onderdelen die in groep 5 worden behandeld bij het rekenen zijn de volgende onderdelen: getallen, erbijsommen, erafsommen, cijferen, delen, vermenigvuldigen, breuken, maten, klokkijken, geldzaken en kommagetallen. Daarnaast worden in groep 5 ook deze verschillende onderdelen met elkaar gecombineerd, zo moeten leerlingen in groep 5 ook sommen maken die zowel bestaan uit een vermenigvuldiging als uit een erafsommen.

Ook hulpmiddelen zoals ‘Meneer van Dalen wacht op antwoord’ worden in groep 5 van de basisschool toegepast, deze regel wordt ook veel gebruikt op het voortgezet onderwijs. Sommen bij het rekenen in groep 5 bestaan bijvoorbeeld uit de volgende dingen: buurgetallen invullen, welk cijfer ervoor of erna staat, de waarde van een cijfer, 100-veld, de waarde van cijfers benoemen tot en met 100 (dus bijvoorbeeld het cijfer ‘9’ in ‘98’ heeft een waarde van 90), een zo klein of een zo groot mogelijk getal maken met bepaalde cijfers, de juiste plek van een cijfer aangegeven om een bepaald getal te krijgen, springen op de getallenlijn tot en met de 100, een getal aanvullen, even of oneven getallen, getallen van hoog naar laag zeggen en van laagnaar hoog, getallen verdubbelen en getallen halveren, de getallen tot en met 1000 vergelijken, het goede teken kiezen, verschillende sommen en getallen met elkaar vergelijken, een woord als getal schrijven (honderdtallen), een woord als getal schrijven (tientallen), een woord schrijven als getal (tot 300), een woord schrijven als getal (tot 600) en een woord schrijven als getal (tot 1000).

Daarnaast moet een leerling uit groep 5 ook een getal als een woord kunnen schrijven, denk hierbij bijvoorbeeld aan getallen als ‘156’ die als een woord geschreven moeten woorden. Daarnaast moet een leerling uit groep 5 ook nog steeds verschillende getallen op kunnen tellen, van elkaar af kunnen trekken en vermenigvuldigen. Daarnaast worden de tafels in groep 5 ook vaak geoefend, na groep 5 kunnen de meeste leerlingen de tafels tot en met 10 opzeggen, natuurlijk is dit nog niet verplicht aan het eind van leerjaar 5 van de basisschool.

Ongeacht in welk jaar van de basisschool uw kind zit, kan deze gebruik maken van online rekentoetsen om het rekenen te oefenen. Het is natuurlijk belangrijk om bij het maken van een online rekentoets het juiste niveau en klas te selecteren ,op deze manier weet u ook echt zeker dat de sommen uit de rekentoets overeen komen met de stof die uw kind op school heeft gehad.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om online rekentoetsen uit vorige jaren nogmaals een keer te maken met uw kind, bijvoorbeeld om de informatie van het vorige jaar nogmaals een keer te herhalen. De informatie die uw kind krijgt in groep 5 van de basisschool bestaat voor een heel groot deel uit het herhalen van de informatie die uw kind al in groep 4 heeft gekregen, het is daarom belangrijk om te blijven herhalen.

Online rekentoets groep 5

Na het maken van een online rekentoets kunt u direct te resultaten bekijken, u kunt dus direct zien hoeveel fouten er gemaakt zijn, bij welke onderdelen de meeste fouten zijn gemaakt en welke vragen precies fout zijn gemaakt. Op deze manier kunt u een goed beeld vormen van de rekenkunsten van uw kind op dit moment, aan de hand van dergelijke gegevens kunt u dan bepalen of het nodig is om nog meer te oefenen thuis, of dat er eigenlijk best wat minder geoefend kan worden. Natuurlijk kunt u ook altijd even contact opnemen met de leerkracht van de school van uw kind om advies in te winnen. Wij raden u aan om uw kind meerdere keren per schooljaar een online rekentoets te laten doen zodat u zelf de vorderingen van uw kind wat betreft het rekenen in de gaten kunt houden, u kunt er natuurlijk door veel te oefenen met uw kind voor zorgen dat de resultaten van dergelijke online rekentoetsen een stuk hoger komen te liggen.