Rekenen groep 4

In groep 4 begint de moeilijkheidsgraad van het rekenen als flink te stijgen, in tegenstelling tot groep 3. Er komen verschillende nieuwe onderdelen van het rekenen bij in dit schooljaar, daarnaast leren de leerlingen dieper in te gaan op de onderdelen van het rekenen die in groep 3 alleen in het algemeen zijn behandeld.

In groep 3 worden de leerling voorbereid op de specifiekere informatie die deze krijgen in groep 4, leerjaar 4 bestaat daarom voor een deel uit herhalen van hetgeen dat in groep 3 is geleerd en het aanleren van nieuwe manieren en onderdelen van het rekenen.

Bij het rekenen in groep 4 komen de volgende onderdelen aan bod: getallen, erbijsommen, erafsommen, cijferen, delen, vermenigvuldigen, klokkijken, geldzaken en andere diverse sommen, in groep 3 leerde de leerlingen bij rekenen alleen nog maar de volgende onderdelen: getallen, bussommen, erbijsommen, erafsommen, vermenigvuldigen, klokkijken en de basis van geldzaken.

Rekenen in groep vier

Zoals u kunt zien, komen er dus elk jaar nieuwe onderdelen bij, het doel hiervan is om de leerlingen van de basisschool klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs. De moeilijkheidsgraad neemt tussen de verschillende leerjaren op de basisschool dan ook stapsgewijs toe, het verschillen tussen latere groepen als groep 7 en groep 8 is echter steeds beter merkbaar. Al vanaf groep 4 gaat de school bezig met het voorbereiden van de leerlingen op de citotoets die in groep 8 van de basisschool wordt afgenomen, het is dan ook van belang om ervoor te zorgen dat uw kind de eerdere leerjaren op een goede manier doorkomt. Het is belangrijk dat uw kind niet achterblijft bij bepaalde onderdelen van het rekenen, het tempo ligt namelijk redelijk hoog vanaf groep 4. Als uw kind toch moeite blijkt te hebben met bepaalde onderdelen, dan kunt u navragen of er op de school van uw kind mogelijkheid is tot bijles. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat u zelf na schooltijd met uw kind gaat oefenen. Het oefenen van het rekenen in groep 4 kunt u bijvoorbeeld doen aan de hand van extra werkbladen, leuke en leerzame spelletjes en leerzame applicaties voor op de tablet of smartphone. Vooral kinderen in de groepen 3, 4 en 5 hebben vaak moeite om de aandacht bij het rekenen te houden, door het gebruik van leerzame spelletjes kunt u voorkomen dat de aandacht op een gegeven moment verzwakt.

Voorbeeldsommen groep 4

De rekensommen die uw kind in groep 4 moet maken zijn natuurlijk nog niet enorm moeilijk, echter is het toch wel een stuk moeilijker dan de rekensommen die uw kind in groep 3 van de basisschool moest maken. Sommen die u kunt verwachten in groep 4 zijn bijvoorbeeld: ‘8 + 5’, het verdubbelen van bepaalde getallen, ’13 – 8’, even getallen, getalbegrip tot 100, tellen met sprongen, van klein naar groot, getallenlijnen tot 100 tellen, de tafel van 5, centimeters meten, blokjes tellen, vormen onderscheiden en benoemen, muntgeld onderscheiden, bedragen contant betalen tot 10 euro, wisselgeld berekenen, afronden, betalen met briefgeld, betalen met klein geld, betalen met euromunten, de wijzers van de klok, de hele en halve uren, kwartieren, het bepalen van het aantal kwartieren en minuten in een uur, de wijzers tekenen, een tijd af kunnen lezen van een normale klok en de tijd af kunnen lezen van een digitale klok.

Groep vier voorbeeldsommen

Ondanks dat de voorbeeldsommen niet echt moeilijken lijken, hebben de meeste leerlingen uit groep 4 toch redelijk veel moeite met het oplossen van deze sommen, het is daarom vaak nodig om dergelijke sommen ook buiten schooltijd met uw kind te oefenen. Op het internet kunt u natuurlijk enorme lijsten van rekensommen vinden die ideaal passen bij het niveau van een leerling uit groep 4, dergelijke rekensommen bieden de mogelijkheid om buiten school nogmaals aan de hand van deze rekensommen bepaalde onderdelen te herhalen. Die onderdelen die uw kind in groep 4 leert, behoren echt tot de basisonderdelen van het rekenen, het is dus absoluut noodzakelijk dat uw kind deze onderdelen in groep 8 100% onder de knie heeft, alleen op deze manier is de overstap naar het voortgezet onderwijs redelijk te doen. De rekenonderdelen uit groep 4 zullen uiteindelijk ook worden gevraagd in de citotoets die in groep 8 gemaakt moet worden, de moeilijkheidsgraad ligt dan echter een stuk hoger dan in groep 4. Het is belangrijk om uw kind ook buiten school te stimuleren om rekenopdrachten te maken en hierdoor de rekenkennis op peil te houden, dat is niet alleen noodzakelijk voor het maken van de citotoets, maar ook voor de verdere schoolcarrière van uw kind.